Heb je een vast arbeidscontract? In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat jouw werkgever de plicht heeft jou weer aan het werk te helpen of te houden. Hiervoor heeft het UWV een duidelijk stappenplan wat er allemaal moet gebeuren en wanneer. Als je al een tijdje ziek bent, zal hij daarbij de hulp inroepen van een bedrijfsarts. Deze beoordeelt samen met jou of en hoe je kunt blijven werken. Als je jouw huidige werk niet meer kunt doen, ook niet met hulpmiddelen of andere aanpassingen binnen je huidige functie, dan zijn zowel jij als je werkgever verplicht naar andere functies binnen of buiten het bedrijf te zoeken.

Ben je na twee jaar nog ziek dan kom je misschien in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). Een WIA-uitkering moet jijzelf aanvragen.

WIA aanvragen