Als je zelfs met aanpassingen niet meer (volledig) kunt werken, dan meld je je (gedeeltelijk) ziek. Jouw werkgever moet bij ziekte in dat geval 2 jaar lang minimaal 70% van jouw loon doorbetalen.

De bedrijfsarts schrijft binnen 6 weken nadat je je ziek meldt een probleemanalyse over jouw situatie. Eventueel zal hij hiervoor contact opnemen met jouw huisarts of specialist. Dat mag alleen als jij daarvoor toestemming geeft.

De bedrijfsarts adviseert in zijn probleemanalyse bijvoorbeeld over:

  • aanpassingen op de werkvloer: zoals het gebruik van hulpmiddelen, het aanpassen van jouw werktijden of taken, of het inlassen van pauzes
  • trainingen en therapieën die je zou kunnen volgen
  • hoe je eventueel aan ander werk geholpen kunt worden. Daarbij kijkt de bedrijfsarts eerst of dit binnen het bedrijf kan waar je werkt. Pas als duidelijk is dat daar geen passend werk is, dan zal de bedrijfsarts adviseren hoe jij ergens anders geschikt werk kunt vinden.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van het rapport van de bedrijfsarts maak je samen met jouw werkgever een plan van aanpak. Daarin beschrijf je hoe jij en jouw werkgever ervoor gaan zorgen dat je stap voor stap weer aan het werkt kunt. Je bent hier beiden toe verplicht door de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

In de Wvp staat dat jouw werkgever de plicht heeft jou aan het werk te helpen of te houden. Jij als werknemer bent verplicht mee te werken aan jouw re-integratie. Stel je daarom actief op en blijf open communiceren met jouw werkgever. Houd ook altijd zelf een dossier bij waarin je alle rapporten, gemaakte afspraken en jouw eigen acties om aan het werk te blijven bewaart.

Deskundigenoordeel

Als je het niet eens bent over hoe je het best kunt re-integreren, kunnen jij of jouw werkgever een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Aan zo’n oordeel zijn wel kosten verbonden.

Lees meer over deskundigenoordeel