Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 

Werken met fibromyalgie

 

Als je fibromyalgie hebt en wilt (blijven) werken of een baan zoekt, kun je tegen bepaalde zaken aanlopen. Waar moet je dan allemaal aan denken? En wat als fibromyalgie je in jouw functie belemmert terwijl je al ergens werkt? Hieronder vind je een overzicht van informatiebronnen en tips die je kunnen helpen bij het combineren van werken en leven met een chronische pijnaandoening.

 

 

Werken met fibromyalgie

 

Als je fibromyalgie hebt en wilt (blijven) werken of een baan zoekt, kun je tegen bepaalde zaken aanlopen. Waar moet je dan allemaal aan denken? En wat als fibromyalgie je in jouw functie belemmert terwijl je al ergens werkt? Hieronder vind je een overzicht van informatiebronnen en tips die je kunnen helpen bij het combineren van werken en leven met een chronische pijnaandoening.

 

 Je hebt fibromyalgie en bent aan het werk, wat nu?

 Wees eerlijk tegen je werkgever: Geef aan als je klachten hebt, waar je tegenaan loopt en wat je wel/niet kunt. Samen kan je wellicht een oplossing vinden. Vraag je werkgever of er een arbeidsdeskundige kan langskomen om te onderzoeken of er aanpassingen mogelijk zijn zodat je jouw werk kan blijven doen.

 

 Je hebt fibromyalgie en bent aan het werk, wat nu?

 Wees eerlijk tegen je werkgever: Geef aan als je klachten hebt, waar je tegenaan loopt en wat je wel/niet kunt. Samen kan je wellicht een oplossing vinden. Vraag je werkgever of er een arbeidsdeskundige kan langskomen om te onderzoeken of er aanpassingen mogelijk zijn zodat je jouw werk kan blijven doen.

 

 Kom zelf met oplossingen en toon initiatief. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, ga actief op zoek. Vraag bijvoorbeeld een ergotherapeut om langs te komen (10 uur advies/behandeling zit in de basiszorgverzekering). Of maak gebruik van de ervaringsdeskundige coaches van F.E.S. –  zij kunnen je handreikingen bieden.

 Laat een positieve werkhouding zien. Toon dat je graag wilt werken, maar dat het soms even niet gaat. Voor jezelf kan dit ook een positief effect hebben: Als je plezier hebt in je werk, kun je pijn vaak beter verdragen.

 Kijk of je anders kunt werken. Kijk bijvoorbeeld of thuiswerken mogelijk is . Als je het je kunt permitteren is minder werken of niet werken misschien ook een optie.

 

TIP: Paspoort Passend Werk - Door het werk passend te maken, kun je jouw werk beter en met meer plezier doen. Dit paspoort helpt je om dit inzichtelijk te maken voor jou en je werkgever.

 

 Kom zelf met oplossingen en toon initiatief. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn, ga actief op zoek. Vraag bijvoorbeeld een ergotherapeut om langs te komen (10 uur advies/behandeling zit in de basiszorgverzekering). Of maak gebruik van de ervaringsdeskundige coaches van F.E.S. –  zij kunnen je handreikingen bieden.

 Laat een positieve werkhouding zien. Toon dat je graag wilt werken, maar dat het soms even niet gaat. Voor jezelf kan dit ook een positief effect hebben: Als je plezier hebt in je werk, kun je pijn vaak beter verdragen.

 Kijk of je anders kunt werken. Kijk bijvoorbeeld of thuiswerken mogelijk is . Als je het je kunt permitteren is minder werken of niet werken misschien ook een optie.

 
Top 10_Werk

Meer info?

F.E.S. heeft tien punten opgesteld die je verder kunnen helpen om op een positieve manier aangepast werken mogelijk te maken. Bestel deze Top 10- Fibromyalgie en Werk gratis in onze webshop

De Patiëntenfederatie Nederland verzamelt kennis, ervaringen en online hulpmiddelen van patiëntenorganisaties voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk willen blijven. Op de website staat een handig en duidelijk overzicht op veel vragen. 

 

 Solliciteren

Wanneer vertel je bij een sollicitatie iets over jouw aandoening? Heb je het recht om erover te zwijgen of de plicht om er over te vertellen? Soms vraagt de werkgever naar jouw gezondheid, of krijg je te maken met een aanstellingskeuring. De werkgever heeft zich daarbij aan regels te houden, want keuren is niet een vanzelfsprekend iets. Lees wat je rechten en plichten zijn.

 

TIP: Lees een duidelijke blogpost over het voorbereiden op een sollicitatie met een chronische ziekte.

Als je gaat solliciteren, ben je niet verplicht te melden dat je fibromyalgie hebt. En de werkgever waar je solliciteert mag je geen vragen stellen over jouw gezondheid of ziekteverleden, je hoeft deze vragen dan ook niet te beantwoorden.

Er is een belangrijke uitzondering. Als je inschat dat je door jouw aandoening ongeschikt bent voor de functie, dan ben je verplicht om dat te vertellen. Je kunt dit inschatten aan de hand van de informatie die de werkgever over de functie en de bijbehorende taken geeft (onder andere in de functieomschrijving). Verzwijg je jouw aandoening in dit geval toch, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw recht op loon tijdens ziekte of de voortzetting van jouw dienstverband.

Als je niet verplicht bent jouw ziekte te melden, kan je er alsnog voor kiezen om je fibromyalgie ter sprake te brengen. Bijvoorbeeld om ‘gaten’ in jouw cv te verklaren. Of als je solliciteert vanuit een WIA-uitkering en je jouw toekomstige werkgever wilt wijzen op financiële voordelen die hij heeft om jou in dienst te nemen.

 

 

Loop je ergens tegenaan bij het solliciteren? Neem contact op met onze ervaringsdeskundige coaches gespecialiseerd in fibromyalgie en werk voor tips en adviezen.

 

 

 

 Als werken niet meer gaat

Soms lukt het helaas niet om aan het werk te blijven, ook niet met aanpassingen. Op de site van ReumaNederland staat stap voor stap uitgelegd waarmee je te maken krijgt als je je ziekmeldt op je werk (ook voor zelfstandigen en jongeren). Wat moet jij of je werkgever regelen en welke uitkeringen zijn er?

 Als je niet kunt werken, blijf dan wel in contact met je werk. Bespreek met je leidinggevende hoe je collega’s en eventueel de mensen buiten de organisatie worden geïnformeerd. Doe je dit zelf of doet je leidinggevende dat? Kies wat voor jou goed voelt en wat bij jou past.

 Vertel jouw verhaal in een gesprek met een bedrijfs- of verzekeringsarts. Doe je niet beter voor dan je je voelt. De arts wil weten hoe de balans in je leven is.

 Maak samen met je leidinggevende een duidelijk re-integratieplan en bespreek hoe je jouw collega’s hierover informeert. Betrek ook de bedrijfsarts hierbij.

 Geef duidelijk aan uit welke stappen je behandeling bestaat. Misschien zijn sommige zaken nog niet duidelijk, bijvoorbeeld een eventueel revalidatietraject. Geef bij je leidinggevende aan wat je weet en waar onduidelijkheden over zijn.

 Je kan toestemming geven aan je bedrijfsarts om contact op te nemen met je behandelend arts. Als je bedrijfsarts weet wat de mogelijke gevolgen van je ziekte en behandeling voor jouw werk zijn, dan kan dat onduidelijkheden bij je bedrijfsarts wegnemen.

 Op de site van UWV vind je alle informatie over (recht op) uitkeringen zoals Wajong en wetten zoals de Participatiewet.

 

 

Sommige mensen met fibromyalgie komen in aanraking met UWV. F.E.S. merkt dat fibromyalgiepatiënten bij UWV vaak op weerstand stuiten.

Heb jij hier ook mee te maken? Geef het door aan onze commissie belangenbehartiging. Zij hebben contacten bij UWV, geven voorlichting over fibromyalgie en afspraken over de bejegening van mensen met fibromyalgie.

Bestel ook gratis de Top 10 Fibromyalgie en het UWV

 

 

 Re-integreren

Ga je na je ziekmelding weer aan het werk? Dan kan de website Mijn Re-integratieplan je op weg helpen. Mijn Re-integratieplan ondersteunt de zelfregie van werknemers die na ziekte weer aan de slag gaan. In het programma vind je onder andere de volgende informatie:

 Wat zijn mijn rechten en plichten?

 Hoe bereid ik me voor op gesprekken met de verzekeringsarts, medisch adviseur, bedrijfsarts?

 Hoe verzeker ik me tegen arbeidsongeschiktheid en waar moet ik dan op letten?

 Wat doet een casemanager, re-integratiebegeleider, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige?

 Welke opties heb ik als ik het niet eens ben met de bedrijfs- of verzekeringsarts?

 Hoe los ik een conflict met de werkgever of bedrijfsarts op?

 Welke andere opties dan werk in loondienst zijn er?

 Hoe krijg ik duidelijk zicht op mijn beperkingen en zijn er ook oplossingen voor de belemmeringen die ik tegenkom?

 
oek-gids

OEK-gids

Het behouden of het vinden van werk kan een opgave zijn voor mensen met een chronische aandoening. Veel van hen werken gewoon door als ze klachten hebben. Het project Eigen Kracht aan het Werk wil met  de gids werknemers met een chronische aandoening helpen om hun werk met plezier en zo lang mogelijk te blijven doen. 

De OEK-gids bevat tips en handige links over werk, gezondheid, scholing, zelfredzaamheid en meer. Dat helpt je om de stappen te zetten die bij jou passen.

  download de OEK-gids

 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Privacybeleid | 2024  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.