Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 

Privacybeleid

 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die nationale vereniging voor fibromyalgiepatiënten Fibromyalgie en Samenleving (hierna: “F.E.S.”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

 

 

 

Privacybeleid

 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die nationale vereniging voor fibromyalgiepatiënten Fibromyalgie en Samenleving (hierna: “F.E.S.”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

 

 

Indien je lid wordt van F.E.S. [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan F.E.S. verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
F.E.S., Oudeweg 115, 2031 CC Haarlem, KvK 40038372
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via fes@fesinfo.nl of 035 - 622 06 12  op maandag / dinsdag / donderdag en vrijdag van 10.00 - 13.00 uur

 

 

2. Welke gegevens verwerkt F.E.S. en voor welk doel

2.1

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts of geboortedatum (leden tot 18 jaar zijn gratis lid)

2.2

F.E.S. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. je naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van F.E.S.
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

 

2.3

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met F.E.S. en je te informeren over de ontwikkelingen van F.E.S.

2.4

F.E.S. gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van F.E.S..  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 2.5

Voor vrijwilligers van F.E.S. geldt een aparte AVG. Deze AVG voor vrijwilligers is alleen voor vrijwilligers in te zien via het intranet.

2.6

F.E.S. gebruikt je naam en e-mailadres die zijn opgegeven bij inschrijving van activiteiten om contact op te nemen over de betreffende activiteit, overige diensten en andere informatie van F.E.S.. Deze contactgegevens zijn alleen intern beschikbaar en worden niet verstrekt aan derden. De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

 

   3. Bewaartermijnen

F.E.S. verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft F.E.S. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt F.E.S. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Bijna alle patiëntenorganisaties maken gebruik van deze verwerkers. Bijvoorbeeld hostingpartijen, salaris- of ledenadministratie en bedrijven die mailings verzorgen. Op grond van de AVG is de organisatie verplicht om met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin de verplichtingen uit de AVG zijn opgenomen. Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst. Deze kunt u hier vinden:

Veldhuis Media

E-captain

 

4.3

Overige relevante documenten. De F.E.S. is een organisatie die grotendeels draait op de inzet van vrijwilligers. De verwerking van de persoonsgegevens loopt in sommige gevallen via onze vrijwilligers. De vrijwilligers en medewerkers zijn akkoord gegaan met de geheimhoudingsverklaring. Welke gegevens en hoe zij deze verwerken is hieronder te vinden:

Geheimhoudingsverklaring medewerkers en vrijwilligers F.E.S.

4.4

De beveiliging van de website en onze administratie verloopt via het systeem waarmee we werken: e-captain. Lees meer over deze beveiliging op hun website. Daarnaast is er een protocol datalekken dat de procedure beschrijft met daarin de te nemen maatregelen die genomen moeten worden bij een datalek, volgens de meldplicht datalekken van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

 

5.1     Via de ledenadministratie van F.E.S. kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. F.E.S. zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Je kunt uiteraard zelf ook bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in via de inlog-button op de website kun je bijna alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met F.E.S., terug vinden.

5.3      Je persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Deze zijn hiervoor akkoord gegaan met onze geheimhoudingsverklaring

5.4     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.5     Indien je klachten hebt over de wijze waarop F.E.S. je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.6     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie fes@fesinfo.nl

 

6. Hulplijn

6.1    Als u gebruik maakt van de hulplijn van de F.E.S. - de fibromyalgielijn - is het gesprek met een vrijwilliger anoniem en vertrouwelijk. Ook worden telefoongesprekken niet opgenomen. 

6.2    Het telefoonnummer waarmee u belt, is niet zichtbaar voor onze vrijwilligers of voor andere stafmedewerkers van onze organisatie; zelfs niet indien u met ‘nummerweergave aan’ belt. 

6.3     Ook als u het vragenformulier invuld op de website, is uw IP-adres en/of uw e-mailadres niet zichtbaar voor onze vrijwilligers of voor andere medewerkers van onze organisatie. Uw IP-adres en uw e-mailadres worden versleuteld opgeslagen in het systeem.

Anonimiteit is een recht en geen plicht. Als u uw naam wilt noemen en daar geen problemen mee hebt, is dat wat ons betreft prima. 

Uitzondering
Er zijn situaties wanneer de anonimiteit wel actief wordt doorbroken. Denk hierbij aan situaties waarbij er sprake is van gevaar voor derden of wanneer er sprake is van een strafbaar feit. Deze situaties kennen een zorgvuldige en vastomlijnde procedure. Namelijk alleen het management kan en in sommige gevallen zelfs moet, in overleg met de functionaris gegevensbescherming, het besluit nemen om politie in te schakelen.

 

7. Kantoor- en administratie telefonisch contact

De kantoorlijn dient niet voor het voeren van een hulpgesprek per telefoon. Contact met het kantoor werkt daarom ook niet middels versleuteling van telefoonnummers. Dit betekent dat uw telefoonnummer zichtbaar is of kan zijn. Uiteraard wordt het nummer alleen gebruikt voor het door u beoogde doel.

 

8. Klachtenprocedure sociale veiligheid

Fibromyalgie en Samenleving F.E.S. doet haar uiterste best om leden en andere contacten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. Iemand die van oordeel is dat hij te maken heeft (gehad) met persoonlijk schadelijk gedrag, kan een klacht indienen bij F.E.S. Dit verloopt via de klachtenregeling van F.E.S.

 

9. Cookies op de website

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen, bijvoorbeeld sociale media-netwerken. Hiervoor moet u wel toestemming geven.

 

10. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Privacybeleid | 2024  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.