Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 

Hulplijnen en websites

 

Soms zie je online door de bomen het bos niet meer. F.E.S. heeft voor jou hulplijnen en websites overzichtelijk op een rijtje gezet die je verder op weg kunnen helpen.

 

Hulplijnen en websites

 

Soms zie je online door de bomen het bos niet meer. F.E.S. heeft voor jou hulplijnen en websites overzichtelijk op een rijtje gezet die je verder op weg kunnen helpen.

 

Over fibromyalgie

 

_Wegwijzer fibromyalgie

Het doel van de wegwijzer fibromyalgie is zowel zorgverleners als mensen met (mogelijk) fibromyalgie handvatten te geven welke zorg of ondersteuning op welk moment van toepassing is.

Daarvoor zijn er diverse profielen opgesteld en nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg, zoals positieve gezondheid, ingevoegd.

 

_Erkenning

In 2019 namen alle landen die lid zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 11de versie van de International Classification for Diseases aan (ICD11). In dit document wordt fibromyalgie geclassificeerd onder MG 30 – dat staat voor chronische pijn. 

_Thuisarts

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen. Fibromyalgie staat ook op deze site. 

_ReumaNederland

ReumaNederland is al jarenlang onze samenwerkingspartner. Er is op deze site ook veel te lezen over fibromyalgie.

 

 

 

 

Werk en/of UWV

 

_Tegemoetkomingen voor starters met een arbeidsbeperking

Mensen die ondanks hun fibromyalgie-klachten graag zelfstandig een onderneming willen opzetten, kunnen hier een overzicht vinden van financiële tegemoetkomingen, hoe deze worden aangevraagd en de voorwaarden hiervan.

 

_Kennisbank van de Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland verzamelt kennis, ervaringen en online hulpmiddelen van patiëntenorganisaties voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk willen blijven. Op de website staat een handig en duidelijk overzicht op veel vragen. 

 

_Uitkering als je niet kunt werken

Kan je door jouw klachten niet of minder werken? Dan heeft dit gevolgen voor jouw inkomen. Afhankelijk van je werkverleden en persoonlijke situatie heb je misschien recht op een van de volgende uitkeringen:

 UWV en uitkeringen: Het UWV regelt de Ziektewet-, WW-, WIA- en Wajong-uitkeringen. Meer informatie over aanvragen en de voorwaarden van deze uitkeringen lees je op de website van het UWV.

 Gemeente en recht op bijstand: Heb je geen recht op één van de bovenstaande uitkeringen? Misschien heb je recht op een bijstandsuitkering. Deze vraag je aan bij jouw gemeente. Informatie over de bijstandsuitkering lees je op antwoordopbijstand.nl. De participatiewet zorgt dat je, ook met een arbeidshandicap, door jouw gemeente wordt geholpen bij het vinden van passend werk. Vraag na bij jouw gemeente wat dit voor jou betekent.

 Zelfstandige en arbeidsongeschiktheid: Ben je zelfstandige en raak je arbeidsongeschikt door jouw fibromyalgie, dan gelden er andere regelingen

 

_UWV Perspectief

UWV Perspectief is een platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid.

 

_Mijn Re-integratieplan

Dit online re-integratieprogramma is voor mensen, met of zonder werkgever, die ziek zijn (loondoorbetaling door werkgever of Ziektewetuitkering). Zo kom je goed beslagen ten ijs en kun je oefenen met situaties die je tijdens ziekte tegen kunt komen. Initiatief van onder andere F.E.S.

 

_De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

Wanneer er onduidelijkheid is over de mogelijkheden van de werknemer ten aanzien van arbeid kan een functionele mogelijkheden lijst (FML) opgesteld worden door een arts. Op deze lijst wordt systematisch aangegeven in hoeverre een werknemer bijvoorbeeld in staat is veelvoorkomende bewegingen op de werkvloer te maken. De resultaten van de FML vormen een indicatie van de belastbaarheid van de werknemer.

 

_Samen bouwen aan participatie

De meeste mensen die deels arbeidsgeschikt zijn en geen werk hebben, willen én kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Ze krijgen alleen niet altijd de kans en mogelijkheden om hun kwaliteiten in te zetten. De site Samen bouwen aan participatie is een tool voor:

 de chronisch zieke werknemer, student én potentiële werknemer.

 alle gesprekspartners van de chronisch zieke over het vinden van oplossingen voor werk, scholing en dagbesteding.

_Wet werk en zekerheid

De regels voor ontslag, flexibele contracten en WW zijn veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Doel hiervan is onzeker werk tegengaan en zekerheid bieden bij het regelen en beëindigen van arbeidscontracten. Meer informatie vind je op www.mijnwerkenzekerheid.nl of bel telefoonnummer 1400.
Informatie over andere wetswijzingen, zoals de Participatiewet en de Wet Werk en Bijstand vind je op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de FNV geeft informatie: 088 - 3680368.

 

_Solliciteren met een aandoening

Hoe doorloop je een sollicitatieproces wanneer je een chronische aandoening hebt? Werkzoekenden met fibromyalgie kunnen gebaat zijn bij deze informatie, praktische tips en adviezen. Lees de blog over Solliciteren met een aandoening

 

_Paspoort Passend Werk

Door het werk passend te maken, kan het werk goed en met plezier worden uitgevoerd. Dit paspoort helpt bij het vinden van werk dat passend is voor jou. Bestel deze bij F.E.S. of download hem via de ledenpagina.

 

_Richtlijn 'Chronisch Ziek en Werk'

De bedrijfsarts en de verzekeringsarts maken gebruik van de Richtlijn Chronisch Ziek en Werk. Uitgangspunt van de richtlijn is dat zij samen met jou en met anderen (zoals je behandelend arts of werkgever) bepalen welke ondersteuning of maatregelen je daarbij het beste kunnen helpen. De informatie uit de patiëntenversie van deze richtlijn van Patiëntenfederatie Nederland geeft handvatten om je eigen inbreng te versterken. 

 

_Als werken toch niet gaat

Soms lukt het (een tijdje) niet om aan het werk te blijven. Wil je meer lezen over ziekmelden, arbeidsongeschiktheid en uitkeringen? ReumaNederland heeft dit heel overzichtelijk op de site staan: Lees meer over als werken niet gaat

 

Waar kan je nog meer terecht?

 UWV
Website: www.uwv.nl
Website: www.werk.nl

 Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW)
Website: www.centrumchronischziekenwerk.nl

 Fit for Work
Website: www.fitforworknederland.nl

 Emma at Work
Website: www.emma-at-work.nl

 Juridisch Loket
Website: www.juridischloket.nl

 Rijksoverheid
Website: www.rijksoverheid.nl

 

Zorg en welzijn

 

_Zorgwijzer fibromyalgie

Het doel van de zorgwijzer fibromyalgie is zowel zorgverleners als mensen met (mogelijk) fibromyalgie handvatten te geven welke zorg of ondersteuning op welk moment van toepassing is.

Daarvoor zijn er diverse profielen opgesteld en nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg, zoals positieve gezondheid, ingevoegd.

 

_Zorgkaart Nederland

Vind een zorgaanbieder in Nederland die bekend is met de aandoening fibromyalgie, bekijk de adresgegevens, lees de waarderingen van anderen en laat ook je mening achter https://www.zorgkaartnederland.nl/

 

_Patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn

De officiële Zorgstandaard Chronische Pijn is een dik en lastig te lezen document. Daarom heeft het SWP (waar F.E.S. onderdeel van is) hiervan samen met de Dutch Pain Society een toegankelijke patiëntenversie gemaakt, ontwikkeld door behandelaars én patiënten samen. Hierin vind je alle informatie voor een zo effectief mogelijke behandeling van chronische pijn.  Download de patiëntenversie

 

_Adviespunt Zorgbelang

Heb je een vraag of klacht over de zorg? Bij Zorgbelang kun je terecht voor advies en ondersteuning. Het adviespunt is onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Je kunt hier ook terecht als je alleen je ervaring wilt melden. Op www.zorgbelang-nederland.nl staan telefoonnummers per regio. Of bel het centrale nummer 030 - 299 19 70, bereikbaar tijdens kantooruren.

 

_Nationale Zorgnummer

Heb je een vraag of klacht over jouw zorg? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer (NZN): 0900 – 235 6780. Het NZN adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is.

 

_Ondersteuning mantelzorg

Zorg je meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor je partner, kind, familielid of vriend? Dan ben je één van de 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland: mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.
Met vragen kun je terecht bij MantelzorgNL op 030 - 760 60 55, mailadres: info@mantelzorg.nl , website mantelzorg.nl of bij centrum Mantelzorg.

 

_Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. 

Lareb.nl

 

_Zorgverzekeringen vergelijken

Voor mensen met fibromyalgie is goede zorg essentieel. Dat houdt in dat ook de zorgverzekering goed moet passen bij de wensen en eisen van de patiënt. Het vinden van een geschikte, voordelige zorgverzekering – met de juiste vergoedingen – is echter geen gemakkelijke taak. Op zorgwijzer is hier een speciaal dossier voor aangemaakt.

 

_Luisterlijn

Luisterend oor nodig? Met de telefonische hulpdienst de Luisterlijn kun je vrijblijvend en anoniem bellen. Wat je hen toevertrouwt, blijft strikt geheim. Je hoeft geen naam te zeggen en jouw nummer is onzichtbaar. Bereikbaar op: 088 0767 000

 

Geldzaken

 

_Tegemoetkomingen voor hoge kosten

Op meerkosten.nl lees je alles over de mogelijkheden die er zijn om een compensatie voor jouw hogere kosten door fibromyalgie te krijgen. Dit zal nooit helemaal jouw kosten dekken, houd daar rekening mee.

 

_Aftrek specifieke zorgkosten

Heb je aantoonbaar hoge kosten gemaakt voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen? Misschien kan je deze kosten bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekken bij de specifieke zorgkosten.  Kijk op meerkosten.nl of bel voor meer informatie met de belastingtelefoon: 0800 – 0543.

 

_Hulp bij jouw geldzaken

Heb je moeite om rond te komen of hulp nodig bij de aanvraag van een tegemoetkoming? Of wil je tips lezen over het omgaan met jouw budget?

Er zijn mogelijkheden om hulp of informatie te krijgen:

 Informatie over rondkomen:

Meer informatie over rondkomen? Het Nibud geeft voorlichting op haar website.

 Hulp bij rondkomen:

Heb je hulp nodig om rond te komen of bij het aanvragen van tegemoetkomingen? Een medewerker van de Stichting MEE helpt jou daarbij en geeft je persoonlijk advies.

 Schuldhulpverlening:

Heb je schulden en hulp nodig om ze af te lossen? Neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van jouw gemeente. Deze hulp is altijd gratis.

 

_Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget. Leden en niet-leden kunnen gebruikmaken van de telefonische advies- en informatielijn 0900 – 742 48 57. Zie ook www.pgb.nl.

Daarnaast heeft Per Saldo een meldpunt voor als je er zelf niet meer goed uitkomt. Medewerkers bekijken samen met jou je vraag, geven informatie, en zorgen ervoor dat de verantwoordelijke instantie (gemeente, zorgverzekeraar of CIZ) de indicatiestelling/zorg uitvoert. Bereikbaar op 030 – 7897878 en meldpunt@juisteloket.nl.

 

_Zorgverzekeringen vergelijken

Voor mensen met fibromyalgie is goede zorg essentieel. Dat houdt in dat ook de zorgverzekering goed moet passen bij de wensen en eisen van de patiënt. Het vinden van een geschikte, voordelige zorgverzekering – met de juiste vergoedingen – is echter geen gemakkelijke taak. Op zorgwijzer is hier een speciaal dossier voor aangemaakt.

 
 

Juridische zaken

 

_Advocaten uit het deskundigennetwerk van F.E.S.

Ben je op zoek naar juridische ondersteuning m.b.t.  fibromyalgie? Dan kan je contact opnemen met een van de advocaten uit ons deskundigennetwerk. De advocaten uit ons deskundigennetwerk zijn bekend met fibromyalgie. Voor leden van de vereniging is een eerste gesprek/advies gratis. Je kan als lid van F.E.S. een van hen benaderen.

 

_Juridisch loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies. Via de website helpen ze je met informatie, tips en voorbeeldbrieven. Ze geven ook persoonlijk advies. 

 

 

 

 

Weet je een website of hulplijn die hier goed tussen past? Stuur dan een mail naar fes@fesinfo.nl

 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Privacybeleid | 2024  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.