Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 

Over F.E.S.

 

Het doel van de vereniging Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) is de belangen te behartigen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft. Al onze activiteiten zijn erop gericht om de positie en de leefwereld van mensen met fibromyalgie te verbeteren.

 

Over F.E.S.

 

Het doel van de vereniging Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) is de belangen te behartigen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft. Al onze activiteiten zijn erop gericht om de positie en de leefwereld van mensen met fibromyalgie te verbeteren.

 

F.E.S. heeft ± 6300 leden. De vereniging wordt aangevoerd door een bestuur en een directeur. Hieronder meer over de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden.

 

De algemene ledenvergadering (ALV) komt jaarlijks bij elkaar om het jaarverslag, de jaarrekening, de beleidsvisie en de meerjarenbegroting vast te stellen. 

 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de grote lijnen rondom de ontwikkeling van de vereniging. Het vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, legt in de ledenvergadering verantwoording af en doet beleidsmatige voorstellen. De voorbereiding hiervan wordt door de directie gedaan.

 

 

De directeur is verantwoordelijk voor strategie en beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Die resultaten worden afgesproken op de algemene ledenvergadering, in het bestuur en/of het voorzittersoverleg. Ook is de directeur het eerste aanspreekpunt voor de commissies en adviesorganen. Verder is de directeur verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s die voortvloeien uit verenigingsactiviteiten. Tot slot bewaakt de directeur de financiën en rapporteert hierover aan het bestuur.

 

 

De vereniging kent teams voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Elk team heeft heeft een coordinator. De verschillende teams houden zich bezig met activiteiten in de provincies, de website, belangenbehartiging,  voorlichting en jongeren. Een redactie is verantwoordelijk voor het magazine van F.E.S..

 

Ongeveer 120 vrijwilligers zijn actief binnen F.E.S. Dit varieert van contactpersoon tot bestuurslid en van voorlichters tot vrijwilligers die zich met de website bezighouden. Samen zorgen zij zo goed mogelijk voor ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met fibromyalgie. Bijna alle vrijwilligers hebben zelf ook fibromyalgie of een naaste met fibromyalgie. 

 

 Beloningsbeleid: de medewerkers volgen arbeidsvoorwaarden gebaseerd op die van ReumaNederland en de door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde salarisschalen CAO Rijk.

 

 De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor kosten die zij maken voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. De vergoedingen blijven binnen de door de belastingdienst bepaalde maximumbedragen voor vrijwilligerswerk.

 

 De vereniging maakt gebruik van een gedragscode, deze gedragscode kan je terugvinden op de website. Vrijwilligers, medewerkers en derden kunnen zich vertrouwensvol aan een vertrouwenspersoon of integriteitsfunctionaris wenden.

Wil je iets in vertrouwen kwijt, waarbij iemand luistert zonder oordeel, dan kun je terecht bij het vertrouwenspersoon van F.E.S. - Jan Werkhoven.

Als je grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt tijdens een van onze activiteiten wat in strijd is met de gedragscode, meldt dit dan bij de integriteitsfunctionaris. 

 

 De vereniging heeft een kantoor in Alkmaar voor de praktische uitvoering van algemene taken, zoals de ledenadministratie. 

 

 F.E.S. is aangesloten bij koepelorganisaties Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland.

 

 De vereniging heeft een ANBI status. We zijn een transparante organisatie en zorgen ervoor dat onze documenten voor iedereen inzichtelijk zijn. Hier kunt u onze jaarrekening, het jaarverslag, de beleidsvisie en de statuten terugvinden.

Bestuur

Voorzitter: Jan Werkhoven 
Secretaris: Anne-Jitske van Daalen-Kuiper
Penningmeester: Elke Fijnekam
Algemeen bestuurslid: Mary Rietdijk
Algemeen bestuurslid: Sanne Lam
Algemeen bestuurslid: Jannigje Knobbout

Directeur

Ingeborg Audier

Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.)

correspondentieadres:
Schermerweg 43
1821 BE Alkmaar

vestigingsadres:
Oudeweg 115
2031 CC Haarlem

Bank & KVK-gegevens

IBAN: NL62 RABO 0357 639 103 t.n.v.  Nat. Ver. v Fibromyalgie-patiënten
Kamer van Koophandel: 40038372

 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Privacybeleid | 2024  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.