Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info
 
 

Samenwerken

 

F.E.S. werkt samen met verschillende, professionele organisaties. Wij zijn van mening dat samenwerken chronische pijnpatiënten en hun omgeving ten goede komt, vooral waar sprake is van gezamenlijke doelstellingen en wederzijdse voordelen. Hieronder lichten we enkele van onze samenwerkingen uit.

 
ReumaNederland
 
PGOsupport
 
Ieder(in)
 
Patientenfederatie
 
PAIN
 
ENFA
 
SWP
 
SRPN
 
 

ReumaNederland

F.E.S. onderhoudt nauwe contacten met ReumaNederland omdat fibromyalgie tot voor kort als reumatische aandoening werd gezien en de diagnose vaak door een reumatoloog wordt gesteld. Met ReumaNederland participeren we in diverse overlegorganen waarvan ReumaNederland initiatiefnemer of deelnemer is. ReumaNederland is een van de grote subsidieverstrekkers van de vereniging.

 

PGOsupport

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken. PGOsupport adviseert deze organisaties en ondersteunt initiatieven die hun positie versterken. Zowel op het gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering als met betrekking tot kwaliteit van zorg. F.E.S. maakt regelmatig gebruik van de hier aanwezige kennis en expertise.

 

Ieder(in)

Het netwerk Ieder(in) treedt voornamelijk op als algemene belangenvertegenwoordiger voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Ook verzorgt het netwerk ondersteunende activiteiten voor aangesloten patiëntenorganisaties. F.E.S. is lid van Ieder(in).  De vereniging neemt regelmatig deel aan ledenvergaderingen en andere activiteiten. 

 

Patiëntenfederatie Nederland

F.E.S. is aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland. Dit is een landelijke organisatie die zich sterk maakt voor alle mensen die in Nederland zorg nodig hebben. De federatie geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. F.E.S. bezoekt de (leden)vergaderingen, doet actief mee met het directeurenoverleg en andere activiteiten. 

 

PA!N (Pijn Alliantie in Nederland)

PA!N is gericht op het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven voor mensen met chronische pijn. PA!N brengt alle partijen in Nederland samen die op welke manier dan ook met de preventie, diagnostiek en behandeling van pijn te maken hebben. 

 

ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations)

F.E.S. is medeoprichter van de ENFA, het Europese Netwerk van Fibromyalgie Associaties. ENFA zet zich in voor meer bewustzijn ten aanzien van fibromyalgie bij politici, artsen, wetenschappers en het grote publiek in de Europese Unie.

 

Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP)

In het SWP laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen bij overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, politiek en overheden. Chronische pijn komt voor bij ruim 2,2 miljoen Nederlanders. Doel van de samenwerkende patiëntenorganisaties is betere pijnzorg in Nederland. F.E.S. is aangesloten bij het SWP en vertegenwoordigd in de stuurgroep.

 

Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN)

Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN) is een samenwerkingsverband van bijna alle landelijke reumapatiëntenorganisaties. SRPN wil de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische reumatische aandoening in Nederland verbeteren en de krachten van de reumapatiëntenorganisaties in Nederland bundelen met als doel:

 Kennisuitwisseling

 Optimale samenwerking

 Belangenbehartiging

 

Andere organisaties

De vereniging onderhoudt verder waardevolle contacten met andere uiteenlopende andere organisaties. Ook hebben diverse vrijwilligers op regionaal gebied contacten in verschillende netwerken. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorginstellingen, huisartsenverenigingen, regionale ziekenhuizen en reumaconsulenten.

 
 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Privacybeleid | 2024  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.