Klachtenformulier

Dit formulier is bedoeld om verbetering in de dienstverlening naar u als lotgenoot te bewerkstelligen. Het is niet bedoeld om vragen en/of opmerkingen over de aandoening te ventileren. Daarvoor kunt u gebruik maken van het vragenformulier over fibromyalgie.

Hierbij geef ik akkoord aan F.E.S. voor het verwerken van mijn gegevens. Dit verloopt volgens het privacybeleid van F.E.S.

Beveiligings code Beveiligings code